Giải bài tậpLớp 6

Câu 110 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?

a) \({10^2} + {11^2} + {12^2}\) và \({13^2} + {14^2}\)       

b) \({\left( {30 + 25} \right)^2}\) và 3025

b) 37 . (3 + 7) và \({3^3} + {7^3}\)                 

d) 48 . (4 + 8) và \({4^3} + {8^3}\) 

Giải

a) Ta có: \({10^2} + {11^2} + {12^2} = 100{\rm{ }} + {\rm{ }}121{\rm{ }} + {\rm{ }}144{\rm{ }} = {\rm{ }}365\)

                \({13^2} + {14^2} = {\rm{ }}169{\rm{ }} + {\rm{ }}196{\rm{ }} = {\rm{ }}365\) 

   Vậy:     \({10^2} + {11^2} + {12^2} = {13^2} + {14^2}\)

b) Ta có: \({\left( {30 + 25} \right)^2} = {55^2} = 3025\)

    Vậy      \({\left( {30 + 25} \right)^2} = {\rm{ }}3025\) 

c) Ta có: 37 . (3 + 7) = 37 . 10 = 370 ; \({3^3} + {7^3}\) = 27 + 343 = 370

    Vậy      37 . (3 + 7) = \({3^3} + {7^3}\)

d) Ta có : 48 . (4 + 8)= 48 . 12 = 576 ; \({4^3} + {8^3}\) = 64 + 512 = 576

    Vậy       48 . (4 + 8) = \({4^3} + {8^3}\)

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 110 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button