Giải bài tậpLớp 7

Câu 11.5; 11.6; 11.7 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 11.5; 11.6; 11.7 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1.

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Câu 11.5 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \(A = \sqrt {x + 2}  + {3 \over {11}};B = {5 \over {17}} – 3\sqrt {x – 5} \)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

b) Tìm giá trị lớn nhất của B.

Giải

a) Ta có \(A \ge {3 \over {11}}\) vì \(\sqrt {x + 2}  \ge 0\)

A đạt giá trị nhỏ nhất là \({3 \over {11}}\) khi và chỉ khi x = -2.

b) \(B \le {5 \over {17}}\) vì \( – 3\sqrt {x – 5}  \le 0\)

Vậy B đạt giá trị lớn nhất là \({5 \over {17}}\) khi và chỉ khi x = 5.

Câu 11.6 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \(A = {{\sqrt x  – 3} \over 2}\). Tìm x ∈ Z và x < 30 để A có giá trị nguyên.

Giải

\(A = {{\sqrt x  – 3} \over 2}\) có giá trị nguyên nên \((\sqrt x  – 3) \vdots 2\).

Suy ra x là số chính phương lẻ.

Vì x < 30 nên \(x \in \left\{ {{1^2};{3^2};{5^2}} \right\}\) hay \(x \in \left\{ {1;9;25} \right\}\).

Câu 11.7 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \(B = {5 \over {\sqrt x  – 1}}\). Tìm x ∈ Z để B có giá trị nguyên.

Giải

Khi x là số nguyên thì \(\sqrt x \) hoặc là số nguyên (nếu x là số chính phương) hoặc là số vô tỉ (nếu x không phải số chính phương). Để \(B = {5 \over {\sqrt x  – 1}}\) là số nguyên thì \(\sqrt x \) không thể là số vô tỉ, do đó \(\sqrt x \) là số nguyên và \(\sqrt x \) – 1 phải là ước của 5 tức là \(\sqrt x \) – 1 ∈ Ư(5). Để B có nghĩa ta phải có x ≥ 0 và x ≠ 1. Ta có bảng sau:

\(\sqrt x \) – 1

1

-1

5

-5

\(\sqrt x \)

2

0

6

-4 (loại)

x

4

0

36

 

Vậy \(x \in \left\{ {4;0;36} \right\}\) (các giá trị này đều thoả mãn điều kiện x ≥ 0 và x ≠ 1).

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 11.5; 11.6; 11.7 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button