Giải bài tậpLớp 7

Câu 11.1; 11.2; 11.3; 11.4 trang 29; 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 11.1; 11.2; 11.3; 11.4 trang 29; 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 11.1 trang 29 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Trong các số \(\sqrt {289} ; – {1 \over {11}}\); 0,131313…; 0,010010001…, số vô tỉ là số:

(A) \(\sqrt {289} ;\)                                     (B) \( – {1 \over {11}}\);

(C) 0,131313…;                            (D) 0,010010001…

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 0,010010001…

Câu 11.2 trang 29 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

\(\sqrt {256} \) bằng:

(A) 128 ;                     (B) -128 ;                    

(C) 16 ;                       (D) ±16.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) 16.

Câu 11.3 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Không dùng bảng số hoặc máy tính, hãy so sánh:

\(\sqrt {40 + 2} \) với \(\sqrt {40}  + \sqrt 2 \).

Giải

\(\sqrt {40 + 2}  = \sqrt {42}  < \sqrt {49}  = 7\)                                  (1)

Xem thêm:  Câu 8.4; 8.5; 8.6 trang 23 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

\(\sqrt {40}  + \sqrt 2  > \sqrt {36}  + \sqrt 1  = 6 + 1 + 7\)                 (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\sqrt {40 + 2}  < \sqrt {40}  + \sqrt 2 \)

Câu 11.4 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \(A = \sqrt {625}  – {1 \over {\sqrt 5 }};B = \sqrt {576}  – {1 \over {\sqrt 6 }} + 1\)

Hãy so sánh A và B.

Giải

\(A = \sqrt {625}  – {1 \over {\sqrt 5 }} = 25 – {1 \over {\sqrt 5 }}\)                               (1)

\(B = \sqrt {576}  – {1 \over {\sqrt 6 }} + 1\)

\(= 24 – {1 \over {\sqrt 6 }} + 1 = 25 – {1 \over {\sqrt 6 }}\)                                  (2)

Vì \(\sqrt 5  < \sqrt 6 \) nên \({1 \over {\sqrt 5 }} > {1 \over {\sqrt 6 }}\)                                        (3)

Xem thêm:  Câu I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Từ (1) (2) và (3) suy ra A < B.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 11.1; 11.2; 11.3; 11.4 trang 29; 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button