Giải bài tậpLớp 7

Câu 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 10.1 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả phép chia 17:13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:

(A) 1,30 ;                                                                 (B) 1,32 ;

(C) 1,3 ;                                                                   (D) 1,31.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 1,31.

Xem thêm:  Câu 4.2. trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Câu 10.2 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Ti-vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng:

(A) 53cm ;                                                               (B) 52cm ;

(C) 54cm ;                                                               (D) 51cm.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) 53cm.

Câu 10.3 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 21000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Giải

Số lớn nhất là 21499. Số nhỏ nhất là 20500.

Câu 10.4 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Viết phân số \({{11} \over 7}\) dưới dạng số thập phân rồi làm tròn đến:

a) hàng đơn vị ;

b) chữ số thập phân thứ nhất ;

c) chữ số thập phân thứ hai ;

d) chữ số thập phân thứ sáu.

Giải

\({{11} \over 7}\) = 1, (571428)

a) ≈ 2 ;                 b) ≈ 1,6 ;             

Xem thêm:  Câu 69 trang 50 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

c) ≈ 1,57 ;            d) ≈ 1,571429

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button