Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1. Tính nhẩm:

a)

\(\eqalign{
& 27 \times 10 = \ldots \cr 
& 86 \times 10 = \ldots \cr 
& 358 \times 10 = \ldots\cr} \)
\(\eqalign{
& 72 \times 10 = \ldots\cr 
& 103 \times 10 = \ldots\cr 
& 1977 \times 100 =\ldots \cr}\)
\(\eqalign{
& 14 \times 1000 = \ldots \cr 
& 452 \times 1000 = \ldots\cr 
& 300 \times 1000 = \ldots\cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 80:10 = \ldots\cr
& 300:10 = \ldots\cr
& 2000:10 = \ldots\cr} \)

\(\eqalign{
& 400:100 = \ldots \cr
& 4000:100 = \ldots \cr
& 40000:100 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 6000:1000 = \ldots \cr
& 60000:1000 = \ldots \cr
& 600000:1000 = \ldots \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 64 \times 10 = \ldots \cr
& 640:10 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 32 \times 100 = \ldots \cr
& 3200:100 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 95 \times 1000 = \ldots \cr
& 95000:1000 = \ldots \cr} \)

2. Tính:

a)

\(\eqalign{
& 63 \times 100:10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 960 \times 1000:100 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 79 \times 100:10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 90000:1000 \times 10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 160 = 16 × ……

   4500 = …… × 100

   9000 = 9 × ……

c) 70000 = …… × 1000

    70000 = …… × 100

    70000 = …… × 10 

b) 8000 = …… × 1000

      800 = …… × 100

        80 = …… × 10

d) 2020000 = … × 10000

    2020000 = 2020 × ……

    2020000 = …… × 10

Bài giải:

1. 

a)

\(\eqalign{
& 27 \times 10 = 270; \cr
& 86 \times 10 = 860; \cr
& 358 \times 10 = 3580; \cr} \)

\(\eqalign{
& 72 \times 10 = 720; \cr
& 103 \times 10 = 10300; \cr
& 1977 \times 100 = 197700; \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 \times 1000 = 14000 \cr
& 452 \times 1000 = 452000 \cr
& 300 \times 1000 = 300000 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 80:10 = 8; \cr
& 300:10 = 30; \cr
& 2000:10 = 200; \cr} \)

\(\eqalign{
& 400:100 = 4 \cr
& 4000:100 = 40 \cr
& 40000:100 = 400 \cr} \)

\(\eqalign{
& 6000:1000 = 6 \cr
& 60000:1000 = 60 \cr
& 600000:1000 = 600 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 64 \times 10 = 640; \cr
& 640:10 = 64; \cr} \)

\(\eqalign{
& 32 \times 100 = 3200; \cr
& 3200:100 = 32; \cr} \)

\(\eqalign{
& 95 \times 1000 = 95000 \cr
& 95000:1000 = 95 \cr} \)

2.

a) 

\(\eqalign{
& 63 \times 100:10 = 6300:10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 630 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 960 \times 1000:100 = 960000:100 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 9600 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 79 \times 100:10 = 7900:10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 790 \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 90000:1000 \times 10 = {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 90 \times 10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 900 \cr} \)

3. 

a) 160 = 16 × 10

   4500 = 45 × 100

   9000 = 9 × 1000

c) 70000 = …… × 1000

    70000 = …… × 100

    70000 = …… × 10 

b) 8000 = 8 × 1000

      800 = 8 × 100

        80 = 8 × 10

d) 2020000 = 202 × 10000

    2020000 = 2020 × 1000

    2020000 = 202000 × 10

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button