Giải bài tậpLớp 5

Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Đề bài

1. Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

3. Một cánh đồng ngô có 9ha trồng ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt chiếm 10%, 20%, 50%  diện tích cánh đồng.

Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số hec-ta tương ứng

 

4. Hình vẽ dưới đây biểu thị một sân trường và phần trồng hoa trên đó.

Biết rằng diện tích trồng hoa bằng 250m2 và chiếm 10% diện tích sân trường. Hãy tính diện tích sân trường.

 

Đáp án

1. 

Bài giải

Số học sinh của toàn trường tiểu học là:

\({{256 \times 100} \over {51,2}} = 500\) (học sinh)

Đáp số: 500 học sinh

2. 

Bài giải

Tổng sản phẩm nhà máy là:

\({{44 \times 100} \over {5,5}} = 800\) (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm

3. 

Bài giải

Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số hec-ta tương ứng

 

4. 

Bài giải

Diện tích sân trường là:

\({{250 \times 100} \over {10}} = 2500\) (m2)

Đáp số: 2500m2

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button