Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

125

24 

 

345

102

345

Thừa số

24

  

125

102

345

 

Tích

 

3000

3000

 

 

35190

 

Số bị chia

5535

  

5535

80478

 

80478

Số chia

45

123

 

789

102

 

Thương

 

45

123

 

789

102

2. Tính:

a) 24680 + 752 304 = ………………

                                = ………………

b) 135790 – 12126 : 258 = ………………

                                        = ………………

3. Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25 kg bún khô. Người ta đem số bún đó đóng thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô?

4. Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là bao nhiêu?

Bài giải:

1.

Thừa số

125

24

24

345

102

345

Thừa số

24

125

125

102

345

102

Tích

3000

3000

3000

35190

35190

35190

 

Số bị chia

5535

5535

5535

80478

80478

80478

Số chia

45

123

45

789

102

789

Thương

123

45

123

102

789

102

2. 

a) 24680 + 752 × 304 = 24680 + 228608

                                   = 253288

b) 135790 – 12126 : 258 = 135790 – 47

                                        = 135743

3.

Tóm tắt:

Bài giải

25kg = 25000g

Số gói bún có trong một thùng là:

25000 : 125 = 200 (gói)

Số gói bún mà phân xưởng đó đóng được là:

47 × 200 = 9400 (gói)

Đáp số: 9400 (gói)

4.

Bài giải

Vì tích của hai thừa số bằng 2005 và một thừa số gấp lên 2 lần, thừa số kia gấp lên 5 lần suy ra tích của hai thừa số cũng phải gấp lên 10 lần.

Tích mới là: 2005 × 2 × 5 = 20050

Đáp số: 20050

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button