Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong hình bên có:

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống

 a) 125  6 = …… × 125                    b) 364 × 9 = …… × 364

 c) 34 × (4 + 5) = 9 × …..               d) (12 – 5) × 8 = ….. × 7

2. Tính theo mẫu:

a) 6 × 125 = ……………

                 = ……………

b) 9 × 1937 = ……………

                 = ……………

c) 6 × 2357 = ……………

                 = ……………

d) 8 × 3745 = ……………

                 = ……………

e) 7 × 9896 = ……………

                 = ……………

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình bên có:

A. 5 hình chữ nhật                                                           

B. 6 hình chữ nhật

C. 8 hình chữ nhật

D. 9 hình chữ nhật

4. Với 3 họ: Nguyễn, Trần, Lê và 4 tên: Hà, Nam, Bắc, Trung có thể ghép thành bao nhiêu họ tên khác nhau?

Bài giải:

1. 

 a) 125  6 = 6 × 125                    b) 364 × 9 = 9 × 364

 c) 34 × (4 + 5) = 9 × 34               d) (12 – 5) × 8 = 8 × 7

2. 

a) 6 × 125 = 125 × 6

                 = 750

b) 9  1937 = 1937 × 9 

                 = 17433  

c) 6 × 2357 = 2357 × 6

                   = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 × 8

                   = 29960   

d) 7  9896 = 9896

                 = 69272 

3.

Chọn D. 9 hình chữ nhật

4. 

Có thể ghép thành 12 họ tên khác nhau: Nghĩa là ta lấy họ ghép lần lượt với các tên

Ví dụ: Họ Nguyễn, Nguyễn Hà, Nguyễn Nam, Nguyễn Bắc, Nguyễn Trung

Làm tương tự với họ Trần, Lê.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button