Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53 bài 131 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

2. Tính:

a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5}\)            b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} – {1 \over 5}\)

c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4}\)              d) \({1 \over 2}:{1 \over 3}:{1 \over 4}\)

3. Tính:

a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} – {1 \over 8}\)            b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8}\)

c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} – {1 \over 8}\)              d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8}\)

4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được \({2 \over 5}\) bể. Lần thứ hai chảy thêm \({1 \over 3}\) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Bài giải

1.

2.

a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5} = {5 \over 3} + {1 \over 5} = {{25 + 3} \over {15}} = {{28} \over {15}}\)

 b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} – {1 \over 5} = {5 \over 3} – {1 \over 5} = {{25 – 3} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 6} \times {4 \over 1} = {2 \over 3}\)

d) \({1 \over 2}:{1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 2} \times {3 \over 1} \times {4 \over 1} = 6\)

3.

a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} – {1 \over 8} = {5 \over 8} – {1 \over 8} = {4 \over 8} = {1 \over 2}\)

b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over {32}} = {{80 + 1} \over {32}} = {{81} \over {32}}\)

c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} – {1 \over 8} = {5 \over 2} \times {4 \over 1} – {1 \over 8} = {{10} \over 1} – {1 \over 8} = {{80 – 1} \over 8} = {{79} \over 8}\)

d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over 4} \times {8 \over 1} = {5 \over 2} + {2 \over 1} = {{5 + 4} \over 2} = {9 \over 2}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Hai lần vòi nước chảy được  vào trong bể là:

\({2 \over 5} + {1 \over 3} = {{11} \over {15}}\) (bể)

Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:

\(1 – {{11} \over {15}} = {4 \over {15}}\) (bể)

Đáp số: \({4 \over {15}}\) bể.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button