Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 49 bài 128 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. 1. Viết kết quả vào ô trống:

1. Viết kết quả vào ô trống:

Phân số thứ nhất

 

 \({3 \over 7}\)  \({3 \over 5}\)  \({8 \over {15}}\)  \({1 \over 8}\)  \({1 \over 5}\)

Phân số thứ hai

 

 \({6 \over 7}\)  \({9 \over {10}}\)  \({4 \over 5}\)  \({1 \over 6}\)  \({1 \over {10}}\)

Thương

 

 

 

 

 

Rút gọn

 

 

 

 

 

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu \(2\,\,:\,\,{2 \over 3} = {{2 \times 5} \over 3} = {{10} \over 3}\)

a) \(3:{2 \over 7}\)        b) \(2:{1 \over 3}\)            c) \(4:{9 \over 2}\)        d) \(3:{1 \over 4}\)

3. Một hình chữ nhật có diện tích 2 m2, chiều rộng \({1 \over 2}\) m. Tính chiều dài của hình đó.

4. Cho các phân số \({1 \over 2};{1 \over 3};{1 \over 6};{1 \over {18}}\). Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần \({1 \over {18}}\)?

Mẫu: \({1 \over 2}:  {1 \over {18}} = {1 \over 2} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 2} = 9\)

Vậy: \({1 \over 2}\) gấp 9 lần \({1 \over {18}}\)

Bài giải

1. 

Phân số thứ nhất

 

 \({3 \over 7}\)  \({3 \over 5}\)  \({8 \over {15}}\)  \({1 \over 8}\)  \({1 \over 5}\)

Phân số thứ hai

 

 \({6 \over 7}\)  \({9 \over {10}}\)  \({4 \over 5}\)  \({1 \over 6}\)  \({1 \over {10}}\)

Thương

 \({{21} \over {42}}\)

 \({{30} \over {45}}\)

 \({{40} \over {60}}\)

\({6 \over 8}\) 

 \({{10} \over 5}\)

Rút gọn

 \({1 \over 2}\)

 \({2 \over 3}\)

 \({2 \over 3}\)

\({3 \over 4}\) 

2. 

a) \(3:{2 \over 7} = {{3 \times 7} \over 2} = {{21} \over 2}\)                b) \(2:{1 \over 3} = {{2 \times 3} \over 1} = 6\)

c) \(4:{9 \over 2} = {{4 \times 2} \over 9} = {8 \over 9}\)                 d) \(3:{1 \over 4} = {{3 \times 4} \over 1} = 12\)

3. Tóm tắt

S = 2 m2

Chiều rộng: \({1 \over 2}\) m

Chiều dài: ….m?

Bài giải

Chiều dài của hình chữ nhật là:

\(2:{1 \over 2} = {{2 \times 2} \over 1} = 4 (m) \)

Đáp số: 4m

4

\({1 \over 3}:{1 \over {18}} = {1 \over 3} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 3} = 6\)

Vậy \({1 \over 3}\) gấp 6 lần \({1 \over {18}}\)

\({1 \over 6}:{1 \over {18}} = {1 \over 6} \times {{18} \over 1} = {{18} \over 6} = 3\)

Vậy \({1 \over 6}\) gấp 6 lần \({1 \over {18}}\)

\({1 \over {18}}:{1 \over {18}} = {1 \over {18}} \times {{18} \over 1} = 1\)

Vậy \({1 \over {18}}\) gấp 1 lần \({1 \over {18}}\)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button