Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41 bài 120 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) \({{13} \over 3} – {7 \over 3}\)                               b) \({5 \over 6} – {2 \over 6}\)

c) \({{23} \over 7} – {{12} \over 7}\)                             d) \({9 \over 5} – {4 \over 5}\)

2. Tính:

a) \({4 \over 9} – {1 \over 3}\)                               b) \({{11} \over 6} – {2 \over 3}\)

c) \({{12} \over 5} – {4 \over 7}\)                              d) \({7 \over 8} – {2 \over 7}\)

3. Tính (theo mẫu).

Mẫu: \(2 – {3 \over 2} = {4 \over 2} – {3 \over 2} = {1 \over 2}\)

a) \(4 – {8 \over 5}\)                                b) \({{16} \over 7} – 2\)

c) \(2 – {3 \over 8}\)                                d) \({{25} \over 4} – 3\)

4. Vườn rau nhà Hà có \({2 \over 5}\) diện tích trồng rau cải, \({3 \over 7}\) diện tích trồng su hào. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần diện tích vườn?

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn?

Bài giải

1. 

a) \({{13} \over 3} – {7 \over 3} = {{13 – 7} \over 3} = {6 \over 3} = 2\)                                     

b) \({5 \over 6} – {2 \over 6} = {{5 – 2} \over 6} = {3 \over 6} = {1 \over 2}\)

c) \({{23} \over 7} – {{12} \over 7} = {{23 – 12} \over 7} = {{11} \over 7}\)                                       

d) \({9 \over 5} – {4 \over 5} = {{9 – 4} \over 5} = {5 \over 5} = 1\)

2. 

a) \({4 \over 9} – {1 \over 3} = {4 \over 9} – {3 \over 9} = {{4 – 3} \over 9} = {1 \over 9}\)

b) \({{11} \over 6} – {2 \over 3} = {{11} \over 6} – {4 \over 6} = {{11 – 4} \over 6} = {7 \over 6}\)

c) \({{12} \over 5} – {4 \over 7} = {{84} \over {35}} – {{20} \over {35}} = {{84 – 20} \over {35}} = {{64} \over {35}}\)

d) \({7 \over 8} – {2 \over 7} = {{49} \over {56}} – {{16} \over {56}} = {{49 – 16} \over {56}} = {{33} \over {56}}\)

3. 

a) \(4 – {8 \over 5} = {{20} \over 5} – {8 \over 5} = {{20 – 8} \over 5} = {{12} \over 5}\)

b) \({{16} \over 7} – 2 = {{16} \over 7} – {{14} \over 7} = {{16 – 14} \over 7} = {2 \over 7}\)

c) \(2 – {3 \over 8} = {{16} \over 8} – {3 \over 8} = {{16 – 3} \over 8} = {{13} \over 8}\)

d) \({{25} \over 4} – 3 = {{25} \over 4} – {{12} \over 4} = {{25 – 12} \over 4} = {{13} \over 4}\)

4. Tóm tắt

Rau cải: \({2 \over 5}\) diện tích

Su hào: \({3 \over 7}\) diện tích

Cả hai:….? Diện tích

Bài giải

Diện tích trồng rau cải và su hào là:

\({2 \over 5} + {3 \over 7} = {{14 + 15} \over {35}} = {{29} \over {35}}\) (diện tích vườn)

Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải là:

\({3 \over 7} – {2 \over 5} = {{15 – 14} \over {35}} = {1 \over {35}}\) (diện tích vườn)

Đáp số: \({{29} \over {35}}\) diện tích vườn

             \({1 \over {35}}\) diện tích vườn

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button