Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 40 bài 119 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. 1. Tính

1. Tính:

a) \({3 \over 4} – {2 \over 3}\)          b) \({7 \over 5} – {3 \over 7}\)

c) \({4 \over 3} – {3 \over 5}\)          d) \({{11} \over 3} – {2 \over 5}\)

2. Tính:

a) \({8 \over 9} – {1 \over 3}\)          b) \({4 \over 5} – {6 \over {25}}\)

3. Một trại chăn nuôi gia súc có \({9 \over {11}}\) tấn thức ăn trại đã sử dụng hết \({4 \over 5}\) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

4. Có hai voì nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được \({5 \over {12}}\) bể, vòi thứ hai một giờ chảy được \({1 \over 3}\) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Bài giải

1.

a) \({3 \over 4} – {2 \over 3} = {9 \over {12}} – {8 \over {12}} = {1 \over {12}}\)   

b) \({7 \over 5} – {3 \over 7} = {{49} \over {35}} – {{15} \over {35}} = {{34} \over {35}}\)

c) \({4 \over 3} – {3 \over 5} = {{20} \over {15}} – {9 \over {15}} = {{20 – 9} \over {15}} = {{11} \over {15}}\)

d) \({{11} \over 3} – {2 \over 5} = {{55} \over {15}} – {6 \over {15}} = {{49} \over {15}}\)

2.

a) \({8 \over 9} – {1 \over 3} = {{24} \over {27}} – {9 \over {27}} = {{15} \over {27}} = {5 \over 9}\)

b) \({4 \over 5} – {6 \over {25}} = {{20} \over {25}} – {6 \over {25}} = {{20 – 6} \over {25}} = {{14} \over {25}}\)

3. 

Tóm tắt

Bài giải

Số thức ăn còn lại trong trại là: \({9 \over {11}} – {4 \over 5} = {{45 – 44} \over {55}} = {1 \over {55}}\)

(tấn)

Đáp số: \({1 \over {55}}\) tấn.

4.

Tóm tắt

Bài giải

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là:

\({5 \over {12}} – {1 \over 3} = {5 \over {12}} – {4 \over {12}} = {1 \over {12}}\) (bể)

Đáp số: \({1 \over {12}}\) bể.       

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button