Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 39 bài 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) \({5 \over 2} – {3 \over 2}\)                   b) \( {4 \over 5} – {2 \over 5}\)

c) \({{13} \over 4} – {7 \over 4}\)                 d) \({{27} \over {41}} – {{15} \over {41}}\)

2. Rút gọn rồi tính

a) \({{16} \over {24}} – {1 \over 3}\)                b) \({4 \over 5} – {{12} \over {60}}\)

3. Tính rồi rút gọn

a) \({{17} \over 6} – {2 \over 6}\)                b) \({{16} \over {15}} – {{11} \over {15}}\)                 c) \({{19} \over {12}} – {{13} \over {12}}\)

4. Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có \({8 \over {23}}\) số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có \({{11} \over {23}}\) số trẻ em trong xã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã.

Bài giải

1. 

a) \({5 \over 2} – {3 \over 2} = {2 \over 2} = 1\)                            b) \( {4 \over 5} – {2 \over 5} = {2 \over 5}\)

c) \({{13} \over 4} – {7 \over 4} = {6 \over 4} = {3 \over 2}\)                         d) \({{27} \over {41}} – {{15} \over {41}} = {{12} \over {41}}\)

2.              

a) \({{16} \over {24}} – {1 \over 3} = {2 \over 3} – {1 \over 3} = {{2 – 1} \over 3} = {1 \over 3}\)     

b) \({4 \over 5} – {{12} \over {60}} = {4 \over 5} – {1 \over 5} = {3 \over 5}\)

3. 

a) \({{17} \over 6} – {2 \over 6} = {{17 – 2} \over 6} = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\)             

b) \({{16} \over {15}} – {{11} \over {15}} = {{16 – 11} \over {15}} = {5 \over {15}} = {1 \over 3}\)

c) \({{19} \over {12}} – {{13} \over {12}} = {{19 – 13} \over {12}} = {6 \over {12}} = {1 \over 2}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:

\({{11} \over {23}} – {8 \over {23}} = {3 \over {23}}\) (trẻ em)

Đáp số: \({3 \over {23}}\) trẻ em

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button