Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 37 bài 116 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính

1. Tính

a) \({1 \over 4} + {3 \over {15}}\)                                   b) \({5 \over 2} + {7 \over 9}\)

c) \({3 \over 2} + {2 \over 3}\)                                    d) \({4 \over 5} + {3 \over 2}\)

2. Rút gọn rồi tính:

a) \({4 \over 5} + {3 \over {15}}\)             b) \({2 \over 3} + {{32} \over {24}}\)            c) \({5 \over 6} + {{15} \over {18}}\)

3. Tính rồi rút gọn:

a) \({8 \over {15}} + {2 \over 3}\)             b) \({3 \over 7} + {4 \over 8}\)

4. Một con ốc sên rơi xuống một hố sâu, ban ngày leo lên được \({9 \over {10}}\) m, ban đêm leo lên được \({2 \over 5}\) m. Hỏi sau mọt ngày đêm ốc sên leo lên được:

a) Bao nhiêu mét?

b) Bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

1. 

a) \({1 \over 4} + {3 \over {15}} = {5 \over {20}} + {{12} \over {20}} = {{17} \over {20}}\)                             

b) \({5 \over 2} + {7 \over 9} = \,{{45} \over {18}} + {{14} \over {18}} = {{59} \over {18}}\)

c) \({3 \over 2} + {2 \over 3} = {9 \over 6} + {4 \over 6} = {{13} \over 6}\)   

d) \({4 \over 5} + {3 \over 2} = {8 \over {10}} + {{15} \over {10}} = {{23} \over {10}}\)

2. 

a) \({4 \over 5} + {3 \over {15}} = {4 \over 5} + {{3 \times 1} \over {3 \times 5}} = {4 \over 5} + {1 \over 5} = {5 \over 5} = 1\)

b) \({2 \over 3} + {{32} \over {24}} = {2 \over 3} + {4 \over 3} = {6 \over 3} = 2\)

c) \({5 \over 6} + {{15} \over {18}} = {5 \over 6} + {5 \over 6} = {{10} \over {12}} = {5 \over 3}\)

3. 

a) \({8 \over {15}} + {2 \over 3} = {8 \over {15}} + {{10} \over {15}} = {{18} \over {15}} = {6 \over 5}\)

b) \({3 \over 7} + {4 \over 8} = {{24} \over {56}} + {{28} \over {56}} = {{52} \over {56}} = {{13} \over {14}}\)

4.

Tóm tắt

Bài giải

a) Sau một ngày đêm ốc sên bò lên được là: \({9 \over {10}} + {2 \over 5} = {{13} \over {10}}(m)\)

b) Ốc sên bò được \({{13} \over {10}}m = 130cm\)

Đáp số: Ốc sên bò được \({{13} \over {10}}\) m

            Ốc sên bò được 130 cm

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4 trang 37 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button