Giải bài tậpLớp 5

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Mua 2l mật ong phải trả 460 000 đồng. Hỏi mua 4,5l mật ong cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Đề bài

1. Tính

a) 654,72 + 306,5 – 541,02 = ……………….

b) 78,5 x 13,2 + 0,53 = ……………………….

c) 37,57 – 25,7 x 0, 1 = ……………………….

2. Tính bằng hai cách

a) (22,6 + 7,4) x 30,5

b) (12,03 – 2,03) x 5,4

3. Mua 2l mật ong phải trả 460 000 đồng. Hỏi mua 4,5l mật ong cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

4. Tính nhẩm kết quả tìm x

a) \(8,7 \times x = 8,7\)

b) \(4,3 \times x = 3,8 \times 4,3\)

c) \(6,9 \times x = 69\)

d) \(7,3 \times x + 2,7 \times x = 10\)

5. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 8,32 x 4 x 25

b) 2,5 x 5 x 0,2

c) 0,8 x 1,25 x 0,29

d) 9,2 x 6,8 – 9,2 x 5,8

Đáp án

1. Tính

a) 654,72 + 306,5 – 541,02 = (654,72 + 306,5) – 541,02

                                            = 961,22 – 541,02 = 420,2

b) 78,5 x 13,2 + 0,53 =  1036,2 + 0,53 = 1036,73

c) 37,57 – 25,7 x 0, 1 = 37,57 – 2,57 = 35

2. Tính bằng hai cách

a) (22,6 + 7,4) x 30,5

Cách 1:

(22,6 + 7,4) x 30,5

 = 30 x 30,5 = 915

Cách 2:

(22,6 + 7,4) x 30,5

= 22,6 x 30,5 + 7,4 x 30,5

= 689,3 + 225, 7

 = 915

b) (12,03 – 2,03) x 5,4

Cách 1:

(12,03 – 2,03) x 5,4

= 10 x 5,4 = 54

Cách 2:

(12,03 – 2,03) x 5,4

= 12,03 x 5,4 – 2,03 x 5,4

= 64,926 – 10,962 = 54

3. 

Bài giải

Số tiền phải trả để mua 1 lít mật ong là:

460000 : 2 = 230 000 (đồng)

Số tiền phải trả cho 4,5 lít mật ong:

230 000 x 4,5 = 1035000 (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn 2l là:

1035000 – 460000 = 575 000 (đồng)

Đáp số: 575 000 đồng

4. Tính nhẩm kết quả tìm x

a) 

\(\matrix{{8,7 \times x = 8,7} \hfill \cr {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 1} \hfill \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& 4,3 \times x = 3,8 \times 4,3 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3,8 \cr} \)

c) 

\(\eqalign{
& 6,9 \times x = 69 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x{\rm{ }} = 10 \cr} \)

d) 

\(\eqalign{& \matrix{{7,3 \times x + 2,7 \times x = 10} \hfill \cr {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10 \times x = 10} \hfill \cr} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 1 \cr} \)

5. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 8,32 x 4 x 25 = 8,32 x 100 = 832

b) 2,5 x 5 x 0,2 = 2,5 x 1 = 2,5

c) 0,8 x 1,25 x 0,29 = 1 x 0,29 = 0,29

d) 9,2 x 6,8 – 9,2 x 5,8 = 9,2 (6,8 – 5,8) = 9,2 x 1 = 9,2

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button