Giải bài tậpLớp 5

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 bài 171 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Tính

1. Tính :

a. \(2{2 \over 5} \times {{25} \over {18}}\) 

b.  \({9 \over {11}}:2{5 \over 2} \times 2{3 \over 4}\)

c.  \(10:{{35} \over {24}}:{{36} \over 7}\)

d. 10,77 ⨯ 9,8 + 5,23 ⨯ 9,8

e. 1,26 ⨯ 3,6 : 0,28 – 6,2

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a.  \({{20} \over {11}} \times {{33} \over {23}} \times {{69} \over {180}}\)

b.  \(\left( {675,98 + 888,66 + 111,34} \right) \times 0,01\)

3. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,3m. Trong bể chứa 48l nước và mực nước trong bể lên tới \({4 \over 5}\) chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

4. Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc là 5,6 km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ, tính vận tốc của thuyền khi xuôi dòng.

5. Tìm x :

 \(18,84 \times x + 11,16 \times x = 0,6\)

Bài giải

1.

2.  

 

b. 

\(\eqalign{
& \left( {675,98 + 888,66 + 111,34} \right) \times 0,01 \cr
& = \left( {675,98 + 1000} \right) \times 0,01 \cr
& = 1675,98 \times 0,01 \cr
& = 16,7598 \cr} \)

3.

Bài giải

Diện tích đáy của bể cá là :

0,5 ⨯ 0,3 = 0,15 (m2)
Thể tích nước chứa trong bể là :

Chiều cao của khối nước trong bể là :

0,048 : 0,15 = 0,32 (m)

Chiều cao của bể cá là :

 \({{0,32 \times 5} \over 4} = 0,4\) (m)

0,4m = 40cm

Đáp số : 40cm

4.

Tóm tắt

Bài giải

Vận tốc của thuyền khi nước yên lặng là :

5,6 + 1,6 = 7,2 (km/giờ)

Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Đáp số : 8,8 km/giờ

5.

\(\eqalign{
& 18,84 \times x + 11,16 \times x = 0,6 \cr
& \left( {18,84 + 11,16} \right) \times x = 0,6 \cr
& 30 \times x = 0,6 \cr
& x = 0,6:30 \cr
& x = 0,02 \cr} \)

 Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button