Giải bài tậpLớp 5

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 bài 169 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Tính

1. Tính :

a. 76357 – 29486 + 6528

b.  \({{85} \over {100}} – {{37} \over {100}} + {{23} \over {100}}\)

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

2. Tìm x :

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

3. Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 180m, đáy lớn bằng \({{14} \over 9}\) đáy bé, chiều cao bằng \({4 \over 7}\) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3 trang 11 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

4. Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Tìm số tự nhiên x sao cho :  \({2 \over x} = {1 \over 3}\)

\({2 \over x} = {1 \over 3}\,hay\,{2 \over x} = {{1 \times …} \over {3 \times …}} = {{…} \over {…}}\)

Bài giải:

1.

a. 76357 – 29486 + 6528

= (76357 – 29486) + 6528

= 46871 + 6528 = 53399

b. \({{85} \over {100}} – {{37} \over {100}} + {{23} \over {100}} \)

\(= \left( {{{85} \over {100}} – {{37} \over {100}}} \right) + {{23} \over {100}} \)

\(= {{48} \over {100}} + {{23} \over {100}} = {{71} \over {100}}\)

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

= (279,4 + 543,58) + 102,62

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3 trang 65 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

= 822,98 + 102,62 = 925,6

2.

a.  

\(\eqalign{
& x + 3,25 = 9,68 – 6,43 \cr
& x + 3,25 = 3,25 \cr
& x = 3,25 – 3,25 \cr
& x = 0 \cr} \)

b.

\(\eqalign{
& x – 7,5 = 3,9 + 2,3 \cr
& x – 7,5 = 6,2 \cr
& x = 6,2 + 7,5 \cr
& x = 13,7 \cr} \)

3.

Tóm tắt

Bài giải

Đáy lớn mảnh đất hình thang là :

180 : 9 ⨯ 14 = 280 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang là :

280 : 7 ⨯ 4 = 160 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là :

 \({{\left( {180 + 280} \right) \times 160} \over 2} = 36800\,\left( {{m^2}} \right)\)

36800m2 = 3,68ha

Đáp số : 36800m2 (3,68ha)

4.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là :

8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 1,5 giờ là :

40 ⨯ 1,5 = 60 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là :

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

60 : (65 – 40) = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc :

8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phút

Đáp số : 10 giờ 54 phút

5.

Ta có : \({2 \over x} = {1 \over 3}\,hay\,{2 \over x} = {{1 \times 2} \over {3 \times 2}} = {2 \over 6}\) 

Vậy x = 6.

 Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button