Giải bài tậpLớp 4

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 111, 112 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 172 trang 111, 112 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198.

1. Số dân của 4 tỉnh (theo số liệu năm 2011) được cho trong bảng sau:

Tỉnh

Hà Giang

Quảng Bình

Nình Thuận

Cà Mau

Số dân

746 300

853 000

569 000

1 214 900

Tên các tỉnh có số dân Từ ít đến nhiều (trong bảng trên) là……………..

2. Tính:

a) \(\frac{4}{7} + \frac{5}{{14}} – \frac{1}{2} = \)

b) \(\frac{9}{{17}} + \frac{9}{{34}} \times \frac{2}{3} = \)

c)\(\frac{5}{9} \times \frac{3}{{10}}:\frac{7}{{12}} = \)

3. Tìm x:

a) \(x – \frac{5}{6} = \frac{2}{3}\)                b) \(x:\frac{2}{5} = 10\)

4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198.

5. Một lớp học có 33 học sinh, trong đó có số học sinh trai bằng \(\frac{4}{7}\) số học sinh gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai?

Lời giải chi tiết

1.

Tên các tỉnh có số dân ừ ít đến nhiều là: Ninh Thuận; Hà Giang ; Quảng Bình ; Cà Mau.

2.

a)

\(\begin{array}{l}\frac{4}{7} + \frac{5}{{14}} – \frac{1}{2} = \frac{{8 + 5}}{{14}} – \frac{1}{2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{13}}{{14}} – \frac{1}{2} = \frac{{13 – 7}}{{14}} = \frac{6}{{14}} = \frac{3}{7}\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}\frac{9}{{17}} + \frac{9}{{34}} \times \frac{2}{3} = \frac{9}{{17}} + \frac{{9 \times 2}}{{34 \times 3}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{9}{{17}} + \frac{3}{{17}} = \frac{{9 + 3}}{{17}} = \frac{{12}}{{17}}\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\frac{5}{9} \times \frac{3}{{10}}:\frac{7}{{12}} = \frac{{5 \times 3}}{{9 \times 10}}:\frac{7}{{12}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{1}{6} \times \frac{{12}}{7} = \frac{{1 \times 12}}{{6 \times 7}} = \frac{2}{7}\end{array}\)

3. 

a)

\(\begin{array}{l}x – \frac{5}{6} = \frac{2}{3}\\x = \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{{4 + 5}}{6}\\x = \frac{3}{2}\end{array}\)                                                         

b)

\(\begin{array}{l}x:\frac{2}{5} = 10\\x{\rm{ }} = {\rm{ }}10 \times \frac{2}{5}\\x = 4\end{array}\)

4. 

Bài giải

Số trung bình cộng của ba số là : 198 : 3 = 66.

Theo đề bài tìm 3 số tự nhiên liên tiếp mà tổng của chúng bằng 198. Vậy 3 số đó là : 65 ; 66 ; 67

5.

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau ta có:

7 + 4 = 11 (phần)

Số học sinh nam là:

 33 : 11 × 4 = 12 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 111, 112 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button