Tài liệu

Cải thiện quan hệ giới (Gender transformative) là gì?

Cải thiện quan hệ giới – Quan hệ giới có sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cải thiện quan hệ giới thường là kết quả của các hành động đáp ứng giới, thể hiện ở việc quan hệ giới đạt được mức độ bình đẳng cao hơn.

Ví dụ

Trước đây nam giới là người quyết định trong đầu tư kinh tế của gia đình. Sau khi người vợ hoặc người chồng hoặc cả hai vợ chồng tham gia vào chương trình dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn để làm kinh tế và tập huấn về bình đẳng giới, các quyết định này thường được vợ chồng bàn bạc và cùng quyết định.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button