Giáo dục

Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị những quan hệ gì?

Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị những quan hệ gì?

7. Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị những quan hệ gì?

a. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu.

b. Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi  vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

c.    Nếu hoa có ở trời cao

 Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm.

Bài làm:

a. Từ in đậm “nhưng” biểu thị quan hệ đối lập, tương phản.

b. Từ in đậm “mà”  biểu thị quan hệ tương phản.

c. Cặp từ in đậm “nếu…thì” biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả.

Câu hỏi Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị những quan hệ gì? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>