Tài liệu

Các thành phần của Tuyên bố Chiến lược

Tuyên bố chiến lược của một công ty đưa ra định hướng chiến lược dài hạn và các định hướng chính sách rộng rãi của công ty. Nó mang lại cho công ty một định hướng rõ ràng và một kế hoạch chi tiết cho các hoạt động của công ty trong những năm sắp tới. Các thành phần chính của một tuyên bố chiến lược như sau:

1. Ý định chiến lược

Ý định chiến lược của một tổ chức là mục đích mà nó tồn tại và tại sao nó sẽ tiếp tục tồn tại, cung cấp cho nó duy trì một lợi thế cạnh tranh. Mục đích chiến lược đưa ra một bức tranh về những gì một tổ chức phải thực hiện ngay lập tức để đạt được tầm nhìn của công ty. Nó thúc đẩy mọi người. Nó làm rõ tầm nhìn về tầm nhìn của công ty.

Ý định chiến lược giúp ban lãnh đạo nhấn mạnh và tập trung vào các ưu tiên. Mục đích chiến lược không gì khác ngoài việc tác động đến tiềm năng nguồn lực và năng lực cốt lõi của tổ chức để đạt được những gì thoạt đầu có vẻ là những mục tiêu không thể đạt được trong môi trường cạnh tranh. Ý định chiến lược được thể hiện tốt cần hướng dẫn / chỉ đạo sự phát triển của ý định chiến lược hoặc việc thiết lập các mục tiêu và mục tiêu yêu cầu rằng tất cả các năng lực của tổ chức phải được kiểm soát ở mức giá trị tối đa.

Ý định chiến lược bao gồm hướng sự chú ý của tổ chức vào nhu cầu chiến thắng; truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách nói với họ rằng các mục tiêu có giá trị; khuyến khích sự tham gia cũng như đóng góp của cá nhân và nhóm; và sử dụng ý định để phân bổ trực tiếp các nguồn lực.

Ý định chiến lược khác với sự phù hợp chiến lược ở chỗ trong khi sự phù hợp chiến lược đề cập đến việc hài hòa các nguồn lực và tiềm năng sẵn có với môi trường bên ngoài, ý định chiến lược nhấn mạnh vào việc xây dựng các nguồn lực và tiềm năng mới để tạo ra và khai thác các cơ hội trong tương lai.

2. Tuyên bố sứ mệnh

Tuyên bố sứ mệnh là tuyên bố về vai trò mà một tổ chức dự định phục vụ các bên liên quan. Nó mô tả lý do tại sao một tổ chức đang hoạt động và do đó cung cấp một khuôn khổ trong đó các chiến lược được xây dựng. Nó mô tả những gì tổ chức làm (tức là khả năng hiện tại), tất cả những gì nó phục vụ (tức là các bên liên quan) và những gì làm cho một tổ chức trở nên độc đáo (tức là lý do tồn tại).

Tuyên bố sứ mệnh phân biệt một tổ chức với những tổ chức khác bằng cách giải thích phạm vi hoạt động rộng rãi, các sản phẩm và công nghệ mà tổ chức đó sử dụng để đạt được mục tiêu và mục tiêu của mình. Nó nói về hiện tại của một tổ chức (tức là “về vị trí của chúng ta”). Ví dụ, sứ mệnh của Microsoft là giúp mọi người và doanh nghiệp trên toàn thế giới phát huy hết tiềm năng của họ. Sứ mệnh của Wal-Mart là “Mang đến cho những người bình thường cơ hội mua những thứ tương tự như những người giàu có.” Tuyên bố sứ mệnh luôn tồn tại ở cấp cao nhất của một tổ chức, nhưng cũng có thể được đưa ra cho các cấp tổ chức khác nhau. Giám đốc điều hành đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyên bố sứ mệnh. Một khi tuyên bố sứ mệnh được xây dựng, nó phục vụ cho tổ chức về lâu dài, nhưng nó có thể trở nên mơ hồ với sự phát triển và đổi mới của tổ chức.

Trong môi trường năng động và cạnh tranh ngày nay, sứ mệnh có thể cần được xác định lại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tuyên bố sứ mệnh được xác định lại phải có các nguyên tắc / thành phần cơ bản ban đầu.

Tuyên bố sứ mệnh có ba thành phần chính:

 • Tuyên bố về sứ mệnh hoặc tầm nhìn của công ty,
 • Tuyên bố về các giá trị cốt lõi hình thành hành vi và cách cư xử của nhân viên
 • Tuyên bố về mục đích và mục tiêu.

3. Đặc điểm của Nhiệm vụ

 1. Nhiệm vụ phải khả thi và có thể đạt được. Nó sẽ có thể đạt được nó.
 2. Nhiệm vụ phải đủ rõ ràng để có thể thực hiện bất kỳ hành động nào.
 3. Tính truyền cảm hứng cho ban lãnh đạo, nhân viên và xã hội nói chung.
 4. Nó phải đủ chính xác, tức là, nó không được quá rộng cũng không được quá hẹp.
 5. Nó phải là duy nhất và khác biệt để để lại một tác động trong tâm trí của mọi người.
 6. Nên có tính phân tích, tức là nó nên phân tích các thành phần quan trọng của chiến lược.
 7. Phải đáng tin cậy, tức là tất cả các bên liên quan đều có thể tin vào nó.

4. Tầm nhìn

Tuyên bố tầm nhìn xác định nơi tổ chức muốn hoặc dự định trong tương lai hoặc nơi cần có để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các bên liên quan. Nó mô tả những ước mơ và khát vọng cho tương lai. Ví dụ, tầm nhìn của Microsoft là “trao quyền cho mọi người thông qua phần mềm tuyệt vời, mọi lúc, mọi nơi hoặc bất kỳ thiết bị nào”. Tầm nhìn của Wal-Mart là trở thành công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán lẻ.

Tầm nhìn là tiềm năng để nhìn những thứ trước mắt. Nó trả lời câu hỏi “chúng ta muốn ở đâu”. Nó cho chúng ta một lời nhắc nhở về những gì chúng ta cố gắng phát triển. Tuyên bố tầm nhìn dành cho tổ chức và các thành viên, không giống như tuyên bố sứ mệnh dành cho khách hàng / khách hàng. Nó góp phần vào việc ra quyết định cũng như lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Nó kết hợp sự hiểu biết chung về bản chất và mục tiêu của tổ chức và sử dụng sự hiểu biết này để chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức hướng tới một mục đích tốt hơn. Nó mô tả rằng khi đạt được sứ mệnh, tương lai của tổ chức sẽ như thế nào.

Một tuyên bố về tầm nhìn hiệu quả phải có các đặc điểm sau:

 1. Nó phải rõ ràng .
 2. Nó phải dễ hiểu .
 3. Nó phải hài hòa với văn hóa và giá trị của tổ chức.
 4. Những ước mơ và khát vọng phải hợp lý / thực tế .
 5. Các câu lệnh về tầm nhìn nên ngắn gọn để dễ ghi nhớ hơn.

Để thực hiện được tầm nhìn, nó phải được thấm nhuần sâu sắc trong tổ chức, được sở hữu và chia sẻ bởi tất cả mọi người tham gia vào tổ chức.

5. Mục đích và mục tiêu

Mục đích (Goal) là trạng thái mong muốn trong tương lai hoặc mục tiêu mà tổ chức cố gắng đạt được. Các mục đích xác định cụ thể những gì phải được thực hiện nếu một tổ chức muốn đạt được sứ mệnh hoặc tầm nhìn. Mục đích làm cho sứ mệnh trở nên nổi bật và cụ thể hơn. Họ điều phối và tích hợp các khu vực chức năng và phòng ban khác nhau trong một tổ chức. Các mục đích được thực hiện tốt có các đặc điểm sau:

 1. Đây là những điều chính xác và có thể đo lường được .
 2. Những vấn đề cấp thiết và quan trọng .
 3. Mang tính thực tế và thách thức.
 4. Những điều này phải đạt được trong một khung thời gian cụ thể .
 5. Chúng bao gồm cả các thành phần tài chính cũng như phi tài chính .

Mục tiêu (Objective) được xác định là những mục đích mà tổ chức muốn đạt được trong một khoảng thời gian. Đây là nền tảng của việc lập kế hoạch. Các chính sách được phát triển trong một tổ chức để đạt được những mục tiêu này. Việc xây dựng các mục tiêu là nhiệm vụ của quản lý cấp cao nhất. Các mục tiêu hiệu quả có các đặc điểm sau:

 1. Không phải là đơn lẻ cho một tổ chức, mà là nhiều .
 2. Mục tiêu phải là cả ngắn hạn và dài hạn .
 3. Các mục tiêu phải đáp ứng và phản ứng với những thay đổi của môi trường, tức là chúng phải linh hoạt .
 4. Chúng phải khả thi, thực tế và hoạt động được .
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button