Tài liệu

Các mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản

Bốn mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản.

Mục tiêu sản lượng

* Mục tiêu:

– Nền kinh tế phải tạo ra mức sản lượng thực tế cao tương ứng với mức sản lượng tiềm năng.

– Đảm bảo có được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và vững chắc.

+ Sản lượng thực tế (Yt) là mức sản lượng mà nền kinh tế thật sự đạt được hàng năm.

+ Sản lượng tiềm năng (Y*) là mức sản lượng mà nền kinh tế có thể tạo ra trong điều kiện toàn dụng nhân lực và không làm tăng lạm phát.

⇔ Là mức sản lượng mà nền kinh tế có thể đạt được khi các nguồn lực hiện có được huy động hết và sử dụng ở mức trung bình.

→ Trạng thái toàn dụng nhân lực là trạng thái trong đó tất cả những ai muốn làm việc đều có việc làm đầy đủ.

→ Mức sản lượng tiềm năng của một đất nước phụ thuộc vào số lượng, chất lượng các nguồn lực. Khi số lượng các nguồn lực càng lớn và chất lượng các nguồn lực càng cao thì sản lượng tiềm năng càng nhiều.

Trong mỗi một kỳ, một đất nước luôn có một số lượng xác định về nguồn lực. Theo đó, trong mỗi một thời kỳ một đất nước cũng có một sản lượng tiềm năng xác định.

Tuy nhiên, do nguồn lực của mỗi đất nước tăng dần theo thời gian, nên mức sản lượng tiềm năng của một đất nước cũng có xu hướng tăng dần theo thời gian.

  • (P): Mức giá chung – Mức giá bình quân của các hàng hóa – dịch vụ.
  • Yt < Y*: Nguồn lực chưa sử dụng hết > sản xuất còn đình đốn, thất nghiệp còn nhiều > nền kinh tế “lạnh” (Suy thoái).
  • Yt > Y*: Nguồn lực sử dụng quá mức > nền kinh tế “nóng” (quá tải – lạm phát)
  • Yt = Y*: Trạng thái lý tưởng, toàn dụng nhân lực.

* Đo lường sản lượng quốc gia: Chia thành 2 nhóm

– Xét về quy mô: Tổng sản phẩm quốc dân GNP, tổng sản phẩm quốc nội (trong nước) GDP, tổng sản phẩm quốc dân bình quân đầu người, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người.

– Xét về tốc độ:

  • Tốc độ tăng của GDP (%), tốc độ tăng của GNP (%)
  • Tốc độ tăng của GDP/người, tốc độ tăng của GNP/người

Mục tiêu về việc làm và thất nghiệp

Nền kinh tế phải tạo ra nhiều công ăn việc làm, hạ thấp tỷ lệ thấp nghiệp xuống mức có thể, duy trì ở mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.

Mục tiêu về giá cả, lạm phát

– Giá cả: khi giá tăng mạnh > ảnh hưởng không tốt đến đời sống của nhân dân, khi giá giảm mạnh > ảnh hưởng không tốt đến sản xuất. Vì vậy, mục tiêu về giá cả là hướng tới việc ổn định giá cả.

– Lạm phát: Là sự gia tăng của mức giá chung (P­), vì vậy mục tiêu là kiềm chế được lạm phát ở mức thấp nhất có thể và kiểm soát được lạm phát trong điều kiện thị trường tự

Mục tiêu kinh tế đối ngoại

Mục tiêu kinh tế đối ngoại hay Mục tiêu về tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán.

– Tỷ giá hối đoái: Là tỷ lệ chuyển đổi một đơn vị tiền tệ của nước này sang tiền tệ nước khác.

Khi tỷ giá biến động mạnh làm cho giá trị đồng tiền trong nước không ổn định > ảnh hưởng xấu đến kinh tế trong nước. Vì vậy, mục tiêu về tỷ giá hối đoái của các quốc gia là tiến tới ổn định được tỷ giá và ổn định được đồng tiền trong nước.

– Cán cân thanh toán (quốc tế): Là một bảng kết toán tổng hợp ghi lại toàn bộ các hoạt động giao dịch về chu chuyển hàng hóa, chu chuyển vốn và tài sản diễn ra trong năm giữa một nước với các nước còn lại trên thế giới. Kết quả của các hoạt động giao dịch đó sẽ tạo ra các luồng ngoại tệ đi vào và đi

* Cán cân thanh toán (B) = Lượng NT đi vào – lượng NT đi ra (của đất nước trong 1 năm)

Nếu lượng NT đi vào = lượng NT đi ra ⇒ B = 0 ⇒cán cân thanh toán cân bằng

Nếu lượng NT đi vào > lượng NT đi ra ⇒ B > 0 ⇒ cán cân thanh toán thặng dư

Nếu lượng NT đi vào < lượng NT đi ra ⇒ B < 0 ⇒ cán cân thanh toán thâm hụt Vậy, mục tiêu về cán cân thanh toán là phấn đấu cân bằng và tiến tới thặng dư.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button