Giáo dụcLớp 8

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

Anilin phản ứng HCl

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl được Hanoi1000 biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương Anilin tác dụng với HCl. Phương trình này cho thấy Anilin có tính bazo, tác dụng được với dung dịch axit và làm quỳ hóa đỏ.

1. Phương trình Anilin tác dụng với HCl

C6H5NH2 + HCl → [C6H5NH3]+Cl

Anilin                            phenylamoni clorua

Mởi rộng: Phương trình tổng quát amin tác dụng với dung dịch axit HCl

R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

2. Điều kiện Anilin tác dụng với HCl

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Công thức chung của amin no đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n+1N

B. CnH2n+1NH2

C. CnH2n+3N

D. CxHyN

Đáp án C

Câu 2. Số đồng phân amin bậc II của C4H11N là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án D

Câu 3. Dãy gồm các chất đều làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.

B. amoni clorua metylamin natri hiđroxit.

C. anilin amoniac natri hiđroxit.

D. metylamin, amoniac, natri axetat.

Đáp án C

Câu 4. Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3, hiện tượng nào xảy ra có:

A. khí bay ra

B. kết tủa màu đỏ nâu

C. khí mùi khai bay ra

D. Không hiện tượng gì.

Đáp án B

Câu 5. Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch Br2

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch AgNO3

Đáp án A

……………………………….

Trên đây Hanoi1000 đã gửi tới bạn đọc C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, Hanoi1000 đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đăng bởi: Hà Nội 1000

Chuyên mục: Giáo dục, lớp 8

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button