Giáo dục

Bộ máy nhà nước là gì? Trong bộ máy nhà nước, cơ quan nào là cơ quan lập pháp, cơ quan nào là cơ quan hành pháp, cơ quan nào là cơ quan tư pháp?

Bộ máy nhà nước là gì? Trong bộ máy nhà nước, cơ quan nào là cơ quan lập pháp, cơ quan nào là cơ quan hành pháp, cơ quan nào là cơ quan tư pháp?

2. Tìm hiểu cấu trúc và chức năng của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Đọc thông tin, quan sát sơ đồ và thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 3

Phiếu học tập số 3

Câu hỏi Trả lời
Bộ máy nhà nước là gì?   
Trong bộ máy nhà nước, cơ quan nào là cơ quan lập pháp, cơ quan nào là cơ quan hành pháp, cơ quan nào là cơ quan tư pháp?  
Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp địa phương gồm các cơ quan nào?  

Bài làm:
Câu hỏi Trả lời
Bộ máy nhà nước là gì?  Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ Trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước.
Trong bộ máy nhà nước, cơ quan nào là cơ quan lập pháp, cơ quan nào là cơ quan hành pháp, cơ quan nào là cơ quan tư pháp?

Trong bộ máy nhà nước:

  • Cơ quan lập pháp là Quốc hội
  • Cơ quan hành pháp là Chính phủ 
  • Cơ quan tư pháp là Tòa án nhân dân tối cao
Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp địa phương gồm các cơ quan nào?

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp địa phương gồm các cơ quan:

  • Ủy ban nhân dân  cấp Tỉnh, huyện và xã
  • Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, huyện và xã
  • Tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện.

Câu hỏi Bộ máy nhà nước là gì? Trong bộ máy nhà nước, cơ quan nào là cơ quan lập pháp, cơ quan nào là cơ quan hành pháp, cơ quan nào là cơ quan tư pháp? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button