Hỏi Đáp

Bộ đề ôn thi giáo lý cấp thành phố đề A

Bộ đề ôn thi giáo lý cấp thành phố đề A

Bộ đề ôn thi giáo lý cấp thành phố là các câu hỏi trắc nghiệm về giáo lý phật pháp và câu hỏi tự luận. Sau đây là nội dung bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi giáo lý phật pháp do ban Hoằng Pháp Tp. Hồ Chí Minh ban hành được Hanoi1000đăng tải, xin mời các bạn cùng tham khảo.

  BỘ ĐỀ ÔN THI GIÁO LÝ CẤP THÀNH PHỐ

  A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (40 điểm) (Thời gian 50 phút)

  1. Tứ đế hay gọi Tứ diệu đế gồm những gì?

  1. Từ, bi, hỷ, xả.
  2. Thường, lạc, ngã, tịnh.
  3. Khổ, tập, diệt, đạo.
  4. Đáp án a, b và c.

  2. Trong Tứ diệu đế chi phần nào là Niết bàn?

  1. Tập đế.
  2. Diệt đế.
  3. Đạo đế.
  4. Khổ đế.

  3. Theo Phật học Phổ thông, khổ đế là gì?

  1. Là những điều làm khó chịu, đau khổ.
  2. Là chân thật đúng đắn vững chắc, rõ ràng.
  3. Đáp án a và b.
  4. Là con đường diệt khổ.

  4. Tam khổ trong khổ đế gồm những gì?

  1. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ.
  2. Ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ.
  3. Già khổ, bệnh khổ, chết khổ.
  4. Thân khổ, tâm khổ, cảm xúc khổ.

  5. Chánh nghiệp là gì?

  1. Nghề nghiệp chân chánh.
  2. Quyền lợi chân chánh.
  3. Đạo nghiệp chân chánh.
  4. Việc làm chơn chánh.

  6. Sống một cách lương thiện thuộc về gì?

  1. Chánh kiến.
  2. Chánh nghiệp.
  3. Chánh tinh tấn.
  4. Chánh mạng.

  7. Bát khổ trong khổ đế gồm những gì?

  1. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, đau khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ.
  2. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ.
  3. Đáp án a và b.
  4. Sanh khổ, lão khổ, già khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ.

  8. Sanh khổ là gì?

  1. Khổ trong đời sống.
  2. Khổ lúc sinh.
  3. Khổ lúc sinh và khổ trong mong cầu không được.
  4. Khổ lúc sinh và khổ trong đời sống.

  9. Lão khổ là gì?

  • Khổ do bệnh tật.
  • Khổ do mắt mờ.
  • Khổ do già nua và tai điếc.
  • Đáp án b và c.

  10. “Mong muốn không được” sinh ra khổ não, còn gọi là khổ gì?

  1. Khổ thân.
  2. Cầu bất đắc khổ.
  3. Khổ tâm.
  4. Đáp án a, b và c.

  11. “Già nua là cảnh điêu tàn/Cây già cây cỗi, người già người suy” dùng để ví cho loại khổ nào?

  1. Sanh khổ.
  2. Lão khổ.
  3. Bệnh khổ.
  4. Tử khổ.

  12. “Thảo nào lúc mới chôn nhau/ Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra” dùng để ví cho loại khổ nào?

  1. Sinh khổ.
  2. Khổ khổ.
  3. Hành khổ.
  4. Đáp án a, b và c.

  13. Tử biệt thuộc loại khổ nào?

  1. Cái khổ chia lìa khi già.
  2. Cái khổ chia lìa khi chết.
  3. Cái khổ chia lìa khi bệnh.
  4. Cái khổ chia lìa khi còn sống

  14. Ái biệt ly khổ có nghĩa là gì?

  1. Khổ do thương yêu nhau mà phải chia lìa.
  2. Khổ do tai nạn, bệnh tật mà thiếu người chăm sóc.
  3. Khổ do bị ruồng bỏ, bị thiếu lòng chung thủy.
  4. Đáp án a, b và c.

  15. “Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai” câu thơ trên ví cho loại khổ nào?

  1. Khổ do tình duyên ngang trái.
  2. Khổ do thù ghét nhau mà vẫn gặp nhau.
  3. Khổ về tình cảm.
  4. Đáp án a, b và c.

  16. Khổ đế thuộc về nhân hay quả?

  1. Nhân. .
  2. Quả.
  3. Đáp án a và b.
  4. Không thể xác định.

  17. Biết được sự thật “khổ” có ích lợi gì?

  1. Gặp cảnh khổ, không khiếp sợ.
  2. Không tham cầu, ít bị hoàn cảnh chi phối .
  3. Gắng sức tu hành để thoát khổ.
  4. Đáp án a, b và c.

  18. Theo Phật học Phổ thông, Tập đế nghĩa là gì?

  1. Là nguyên nhân của những nỗi khổ đã chứa nhóm, tích trữ lâu đời, lâu kiếp.
  2. Là nguyên nhân sanh tử, luân hồi.
  3. Là nguyên nhân khổ đau của chúng sinh.
  4. Đáp án a, b và c.

  19. Tập đế thuộc về nhân hay quả?

  1. Nhân.
  2. Quả.
  3. Đáp án a và b.
  4. Vừa nhân vừa là quả.

  20. Biểu hiện của Tham là gì?

  1. Dòm ngó, theo dõi những gì ưa thích.
  2. Lập mưu này, chước nọ để chiếm đoạt.
  3. Được bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ.
  4. Đáp án a, b và c.

  ……………………………………………………………

  B. PHẦN CÂU HỎI VÀ TỰ LUẬN (Thời gian 70 phút)

  – PHẦN CÂU HỎI (40 điểm)

  (Mỗi câu 10 điểm: Phần trả lời 5 điểm, giải thích 5 điểm)

  Tứ gia hạnh gồm những gì? Giải thích?

  Thất Bồ Đề gồm những gì? Giải thích?

  Niết Bàn Bắc truyền có mấy loại? Giải thích?

  Ngũ căn gồm những gì? Giải thích?

  PHẦN TỰ LUẬN (20 điểm)

  (Mở đề 3 điểm, nội dung 11 điểm, văn chương 3 điểm, kết luận 3 điểm)

  Chi tiết câu hỏi trắc nghiệm giáo lý phật pháp mời các bạn sử dụng file tải vê.

  Đăng bởi: Hà Nội 1000

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Rate this post

  Hanoi1000

  Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button