Tài liệu

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tuần hoàn hóa học (hay còn gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) được sắp xếp để các nhà khoa học có thể nhanh chóng phân biệt các thuộc tính của các nguyên tố hóa học riêng lẻ như khối lượng, số điện tử, cấu hình điện tử và các tính chất hóa học độc đáo của chúng. Kim loại nằm ở bên trái của bảng, trong khi phi kim loại nằm ở bên phải. Việc sắp xếp các yếu tố để giúp chúng ta hiểu hơn lần đầu tiên được cung cấp bởi Dmitri Mendeleev. Bảng tuần hoàn các nguyên tố với tên, số hiệu nguyên tử, ký hiệu và khối lượng được mã hóa bằng màu sắc để học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu tham khảo dễ dàng hơn.

Mẹo Ghi Nhớ Bảng Tuần Hoàn Hóa Học 10

Biểu đồ bảng tuần hoàn liệt kê các nguyên tố theo tên theo thứ tự bảng chữ cái bao gồm ký hiệu nguyên tố, số hiệu nguyên tử và giá trị độ âm điện Pauling để bạn tham khảo nhanh chóng và đơn giản.

Tên nguyên tố Ký hiệu Số nguyên tử Electronegativity (χ)
Actinium Ac 89 1.1
Aluminum Al 13 1.61
Americium Am 95 1.3
Antimony Sb 51 2.05
Argon Ar 18
Arsenic As 33 2.18
Astatine At 85 2.2
Barium Ba 56 0.89
Berkelium Bk 97 1.3
Beryllium Be 4 1.57
Bismuth Bi 83 2.02
Bohrium Bh 107
Boron B 5 2.04
Bromine Br 35 2.96
Cadmium Cd 48 1.69
Calcium Ca 20 1
Californium Cf 98 1.3
Carbon C 6 2.55
Cerium Ce 58 1.12
Cesium Cs 55 0.79
Chlorine Cl 17 3.16
Chromium Cr 24 1.66
Cobalt Co 27 1.88
Copper Cu 29 1.9
Curium Cm 96 1.3
Darmstadtium Ds 110
Dubnium Db 105
Dysprosium Dy 66 1.22
Einsteinium Es 99 1.3
Erbium Er 68 1.24
Europium Eu 63
Fermium Fm 100 1.3
Fluorine F 9 3.98
Francium Fr 87 0.7
Gadolinium Gd 64 1.2
Gallium Ga 31 1.81
Germanium Ge 32 2.01
Gold Au 79 2.54
Hafnium Hf 72 1.3
Hassium Hs 108
Helium He 2
Holmium Ho 67 1.23
Hydrogen H 1 2.2
Indium In 49 1.78
Iodine I 53 2.66
Iridium Ir 77 2.2
Iron Fe 26 1.83
Krypton Kr 36 3
Lanthanum La 57 1.1
Lawrencium Lr 103
Lead Pb 82 2.33
Lithium Li 3 0.98
Lutetium Lu 71 1.27
Magnesium Mg 12 1.31
Manganese Mn 25 1.55
Meitnerium Mt 109
Mendelevium Md 101 1.3
Mercury Hg 80 2
Molybdenum Mo 42 2.16
Neodymium Nd 60 1.14
Neon Ne 10
Neptunium Np 93 1.36
Nickel Ni 28 1.91
Niobium Nb 41 1.6
Nitrogen N 7 3.04
Nobelium No 102 1.3
Oganesson Uuo 118
Osmium Os 76 2.2
Oxygen O 8 3.44
Palladium Pd 46 2.2
Phosphorus P 15 2.19
Platinum Pt 78 2.28
Plutonium Pu 94 1.28
Polonium Po 84 2
Potassium K 19 0.82
Praseodymium Pr 59 1.13
Promethium Pm 61
Protactinium Pa 91 1.5
Radium Ra 88 0.9
Radon Rn 86
Rhenium Re 75 1.9
Rhodium Rh 45 2.28
Roentgenium Rg 111
Rubidium Rb 37 0.82
Ruthenium Ru 44 2.2
Rutherfordium Rf 104
Samarium Sm 62 1.17
Scandium Sc 21 1.36
Seaborgium Sg 106
Selenium Se 34 2.55
Silicon Si 14 1.9
Silver Ag 47 1.93
Sodium Na 11 0.93
Strontium Sr 38 0.95
Sulfur S 16 2.58
Tantalum Ta 73 1.5
Technetium Tc 43 1.9
Tellurium Te 52 2.1
Terbium Tb 65
Thallium Tl 81 1.62
Thorium Th 90 1.3
Thulium Tm 69 1.25
Tin Sn 50 1.96
Titanium Ti 22 1.54
Tungsten W 74 2.36
Ununbium Uub 112
Ununhexium Uuh 116
Ununpentium Uup 115
Ununquadium Uuq 114
Ununseptium Uus 117
Ununtrium Uut 113
Uranium U 92 1.38
Vanadium V 23 1.63
Xenon Xe 54 2.6
Ytterbium Yb 70
Yttrium Y 39 1.22
Zinc Zn 30 1.65
Zirconium Zr 40 1.33
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tài liệu

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tuần hoàn hóa học (hay còn gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) được sắp xếp để các nhà khoa học có thể nhanh chóng phân biệt các thuộc tính của các nguyên tố hóa học riêng lẻ như khối lượng, số điện tử, cấu hình điện tử và các tính chất hóa học độc đáo của chúng. Kim loại nằm ở bên trái của bảng, trong khi phi kim loại nằm ở bên phải. Việc sắp xếp các yếu tố để giúp chúng ta hiểu hơn lần đầu tiên được cung cấp bởi Dmitri Mendeleev. Bảng tuần hoàn các nguyên tố với tên, số hiệu nguyên tử, ký hiệu và khối lượng được mã hóa bằng màu sắc để học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu tham khảo dễ dàng hơn.

Mẹo Ghi Nhớ Bảng Tuần Hoàn Hóa Học 10

Biểu đồ bảng tuần hoàn liệt kê các nguyên tố theo tên theo thứ tự bảng chữ cái bao gồm ký hiệu nguyên tố, số hiệu nguyên tử và giá trị độ âm điện Pauling để bạn tham khảo nhanh chóng và đơn giản.

Tên nguyên tố Ký hiệu Số nguyên tử Electronegativity (χ)
Actinium Ac 89 1.1
Aluminum Al 13 1.61
Americium Am 95 1.3
Antimony Sb 51 2.05
Argon Ar 18
Arsenic As 33 2.18
Astatine At 85 2.2
Barium Ba 56 0.89
Berkelium Bk 97 1.3
Beryllium Be 4 1.57
Bismuth Bi 83 2.02
Bohrium Bh 107
Boron B 5 2.04
Bromine Br 35 2.96
Cadmium Cd 48 1.69
Calcium Ca 20 1
Californium Cf 98 1.3
Carbon C 6 2.55
Cerium Ce 58 1.12
Cesium Cs 55 0.79
Chlorine Cl 17 3.16
Chromium Cr 24 1.66
Cobalt Co 27 1.88
Copper Cu 29 1.9
Curium Cm 96 1.3
Darmstadtium Ds 110
Dubnium Db 105
Dysprosium Dy 66 1.22
Einsteinium Es 99 1.3
Erbium Er 68 1.24
Europium Eu 63
Fermium Fm 100 1.3
Fluorine F 9 3.98
Francium Fr 87 0.7
Gadolinium Gd 64 1.2
Gallium Ga 31 1.81
Germanium Ge 32 2.01
Gold Au 79 2.54
Hafnium Hf 72 1.3
Hassium Hs 108
Helium He 2
Holmium Ho 67 1.23
Hydrogen H 1 2.2
Indium In 49 1.78
Iodine I 53 2.66
Iridium Ir 77 2.2
Iron Fe 26 1.83
Krypton Kr 36 3
Lanthanum La 57 1.1
Lawrencium Lr 103
Lead Pb 82 2.33
Lithium Li 3 0.98
Lutetium Lu 71 1.27
Magnesium Mg 12 1.31
Manganese Mn 25 1.55
Meitnerium Mt 109
Mendelevium Md 101 1.3
Mercury Hg 80 2
Molybdenum Mo 42 2.16
Neodymium Nd 60 1.14
Neon Ne 10
Neptunium Np 93 1.36
Nickel Ni 28 1.91
Niobium Nb 41 1.6
Nitrogen N 7 3.04
Nobelium No 102 1.3
Oganesson Uuo 118
Osmium Os 76 2.2
Oxygen O 8 3.44
Palladium Pd 46 2.2
Phosphorus P 15 2.19
Platinum Pt 78 2.28
Plutonium Pu 94 1.28
Polonium Po 84 2
Potassium K 19 0.82
Praseodymium Pr 59 1.13
Promethium Pm 61
Protactinium Pa 91 1.5
Radium Ra 88 0.9
Radon Rn 86
Rhenium Re 75 1.9
Rhodium Rh 45 2.28
Roentgenium Rg 111
Rubidium Rb 37 0.82
Ruthenium Ru 44 2.2
Rutherfordium Rf 104
Samarium Sm 62 1.17
Scandium Sc 21 1.36
Seaborgium Sg 106
Selenium Se 34 2.55
Silicon Si 14 1.9
Silver Ag 47 1.93
Sodium Na 11 0.93
Strontium Sr 38 0.95
Sulfur S 16 2.58
Tantalum Ta 73 1.5
Technetium Tc 43 1.9
Tellurium Te 52 2.1
Terbium Tb 65
Thallium Tl 81 1.62
Thorium Th 90 1.3
Thulium Tm 69 1.25
Tin Sn 50 1.96
Titanium Ti 22 1.54
Tungsten W 74 2.36
Ununbium Uub 112
Ununhexium Uuh 116
Ununpentium Uup 115
Ununquadium Uuq 114
Ununseptium Uus 117
Ununtrium Uut 113
Uranium U 92 1.38
Vanadium V 23 1.63
Xenon Xe 54 2.6
Ytterbium Yb 70
Yttrium Y 39 1.22
Zinc Zn 30 1.65
Zirconium Zr 40 1.33
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button