Giáo dục

Bài tập 2: Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ

Nội dung bài viết (chọn nhanh)

Bài tập 2: Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ

Bài tập 2: Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ
1. One rarely finds good service these days.=> Rarely………………………………………………………
2. She has rarely travelled more than fifty miles from her village.=> Rarely………………………………
3. Public borrowing has seldom been so high.=> Seldom…………………………………………
4. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.=> Seldom…………………………
5. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.=> Little……………………………
6. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent=> Little…………………………………………
8. He has seldom seen anything stranger=> Seldom……………………………………………

Bài làm:

1. One rarely finds good service these days.=> Rarely does one find good service these days

2. She has rarely travelled more than fifty miles from her village=> Rarely has she traveled more than fifty miles from her village

3. Public borrowing has seldom been so high.=> Seldom public borrowing has been so high

4. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.=> Seldom had they participated in such a fascinating ceremony.

5. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.=> Little did they suspect that the musical was going to be a runaway success.

6. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent => Little did the embassy staff  realize that Ted was a secret agent

7. She didn’t realize what would happen to her next.=> Little did she realize what would happen to her next.

8. He has seldom seen anything stranger => Seldom has he seldom seen anything stranger

Câu hỏi Bài tập 2: Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE viết lại câu với hình thức đảo ngữ được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button