Giáo dục

Bài tập 2: điền is / are, has / have hoặc dose /do

Bài tập 2: điền is / are, has / have hoặc dose /do

Bài tập 2: điền is / are, has / have hoặc dose /do

1. Either John or you ………. . to be responsible for the unfinished work.

2. David, as well as his friends, …………collecting waste paper to recycle.

3. John and Helen ……. . not admit to have broken the window.

4. Neither Tom nor his friends………. . lost the keys.

5. Both Peter and his girlfriend………. working for a bank.

6. Neither the library nor the bookstore…………the book I need.

7. Tom as well as his two close friends ………not in class today.

8. Both Ron and Bob ………passed the exam successfully.

9. One of the staffs………. to report the problem to the manager.

10. Either the girl or her parents…………going to be present at the party.

Bài làm:

1. have                                                                  
3. do                                          
4. have 
5. are    
6. has        
7. is     
8. have
9. has
10. are

Câu hỏi Bài tập 2: điền is / are, has / have hoặc dose /do được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button