Giáo dục

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ:

1. I love the city. We grew up in that city.

->______________________________________________________________

2. I know the fat boy. I talked to that boy yesterday at the party.

->______________________________________________________________

3. Tell me the reason. The plants are dead for that reason.

->______________________________________________________________

4.  This is my new song. He is listening to my new song.

->______________________________________________________________

5. Those dress belong to Nancy. Most of them are red.

->______________________________________________________________

Bài làm:

1. I love the city. We grew up in that city.

-> I love the city in which I grew up.

2. I know the fat boy. I talked to that boy yesterday at the party.

-> I know the fat boy to who I talked yesterday at the party.

3. Tell me the reason. The plants are dead for that reason.

-> Tell me the reason for which the plants are dead.

4. This is my new song. He is listening to my new song.

-> This is my new song to which he is listening to.

5. Those dress belong to Nancy. Most of them are red.

->Those dress belong to nancy, most of which are red.

Câu hỏi Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>