Giáo dục

Bài tập 1: Viết câu theo gợi ý trong ngoặc. Dùng hope hoặc wish

Bài tập 1: Viết câu theo gợi ý trong ngoặc. Dùng hope hoặc wish

Bài tập 1: Viết câu theo gợi ý trong ngoặc. Dùng hope hoặc wish

1.He’s going to take an exam. . .. . . . .. . .. . .. ( he/pass)
2..I . .. .. .. (I work) harder for the exam. I’m sure I’ve failed
3.I. . .. . ( I/come) with you, but I’ll be working all next week
4.I . . .. (I/not have to) work! Why is life so hard?
5Good luck! We . . . ( you/win) first prize
6.Milena comes back from holiday today. I . . . ( she/enjoy) it
7.Be quiet! I .. .. . (you.stop) whistling all the time!
8.She left work half an hour ago so I . . . (she/arrive) in time for the performance

Bài làm:

1.He’s going to take an exam. . .. . . .He hope that he will pass .. . .. . .. ( he/pass)
2..I . ..wish I had worked .. .. (I work) harder for the exam. I’m sure I’ve failed
3.I. . wish I could.. . ( I/come) with you, but I’ll be working all next week
4.I . wish I didn’t have to. .. (I/not have to) work! Why is life so hard?
5Good luck! We . .hope you will win . ( you/win) first prize
6.Milena comes back from holiday today. I . hope she enjoys. . ( she/enjoy) it
7.Be quiet! I .. .I wish you could stop. . (you.stop) whistling all the time!
8.She left work half an hour ago so I . .hope she will arrive . (she/arrive) in time for the performance

Câu hỏi Bài tập 1: Viết câu theo gợi ý trong ngoặc. Dùng hope hoặc wish được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button