Giáo dục

Bài tập 1: Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ

Bài tập 1: Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ

Bài tập 1: Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ 

1. She had never been so happy before.=> Never before…………………………………………
2. I have never heard such nonsense!=> Never……………………………………………………
3. I have never seen such a mess in my life.=> Never in my life…………………………………
4. Our profits have never been higher than they are this year.=> Never…………………………
5. The film had never before laid on such a sumptuous celebration.=>Never……………………
6. I’ve never come across such a horrifying film.=> Never………………………………………
7. I’ve never been so moved by a Shakespeare production.=> Never……………………………

Bài làm:

1. She had never been so happy before => Never before had she been so happy.

2. I have never heard such nonsense! => Never have I heard such nonsense

3. I have never seen such a mess in my life.=> Never in my life have I seen such a mess in my life

4. Our profits have never been higher than they are this year => Never have our profits been higher than they are this year

5. The film had never before laid on such a sumptuous celebration. => Never before had the film laid on such a sumptuous celebration.

6. I’ve never come across such a horrifying film. => Never have I come across such a horrifying film.

7. I’ve never been so moved by a Shakespeare production. => Never have I been so moved by a Shakespeare production.

 

Câu hỏi Bài tập 1: Dùng NEVER viết lại câu với hình thức đảo ngữ được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>