Giáo dục

Bài tập 1: Đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp

Bài tập 1: Đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp

Bài tập 1: Đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp

 • Where is my umbrella?” she asked.
  She asked……………………………………… ………………….
 • “How are you?” Martin asked us.
  Martin asked us………………………………………… ……………….
 • He asked, “Do I have to do it?”
  He asked……………………………………… ………………….
 • “Where have you been?” the mother asked her daughter.
  The mother asked her daughter…………………………………… …………………….
 • “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.
  She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..
 • “What are they doing?” she asked.
  She wanted to know………………………………………. …………………
 • “Are you going to the cinema?” he asked me.
  He wanted to know………………………………………. …………………
 • The teacher asked, “Who speaks English?”
  The teacher wanted to know………………………………………. …………………
 • “How do you know that?” she asked me.
  She asked me………………………………………… ……………….
 • “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.
  My friend asked me………………………………………… ……………….

Bài làm:
 • She asked where her umbrella was.
 • Martin asked us how we were.
 • He asked if he had to do it.
 • The mother asked her daughter where she had been.
 • She asked her boyfriend which dress he liked best
 • She wanted to know what they were doing
 • He wanted to know if I was going to the cinema
 • The teacher wanted to know who spoke English
 • She asked me how I knew that
 • My friend asked me if Caron had talked to Kevin

Câu hỏi Bài tập 1: Đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>