Giáo dục

Bài tập 1: Chọn từ có cách phát âm s / es khác

Bài tập 1: Chọn từ có cách phát âm s / es khác

Bài tập 1: Chọn từ có cách phát âm s / es khác

1.    

A. proofs                B. books                 C. points                  D. days

2.    

A. helps                 B. laughs                C. cooks                  D. finds

3.    

A. neighbors           B. friends               . relatives               D. photographs

4.    

A. snacks               B. follows               C. titles                    D. writers

5.    

A. streets               B. phones               C. books                  D. makes

6.    

A. cities                  B. satellites             C. series                  D. workers

7.    

A. develops            B. takes                  C. laughs                 D. volumes

8.    

A. phones              B. streets                C. books                  D. makes

9.    

A. proofs                B. regions               C. lifts                     D. rocks

10.  

A. involves             B. believes              C. suggests              D. steals

11.  

A. remembers         B. cooks                 C. walls                   D. pyramids

12.  

A. miles                 B. words                C. accidents              D. names

13.  

A. sports                B. plays                  C. chores                 D. minds

14.  

A. nations              B. speakers             C. languages            D. minds

15.  

A. proofs                B. looks                  C. lends                   D. stops

16.  

A. dates                 B. bags                  C. photographs         D. speaks

17.  

A. parents              B. brothers             C. weekends             D. feelings

18.  

A. chores               B. dishes                C. houses                 D. coaches

19.  

A. works                B. shops                 C. shifts                    D. plays

20.  

A. coughs               B. sings                  C. stops                   D. sleeps

Bài làm:

1 – D

2- D

3 – D

4- A

5- B

6 – B

7 – D

8 – A

9 – B

10 – C

11 – B

12 – C

13 – A

14 – C

15 – C

16 – B

17 – A

18 – A,

19 – D

20 -B

Câu hỏi Bài tập 1: Chọn từ có cách phát âm s / es khác được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button