Giáo dục

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

1. I can’t go on (work)……… here any more. I want a different job.

2. Someone must have taken my bag. I clearly remember (leave)…….. it by the window and now it has gone.

3. A: You lent me some money a few month ago.

    B: Did I? Are you sue? I don’t remember (borrow)……. you any money

4. Please rememver (lock)…………. the door when you go out.

5. When I came into the room, Liz was reading a newspaper. She looked up and said hello, and then went on (read) ………. her newspaper.

6. I believe that what I said was fair. I don’t regret (say)…. it.

7.I knew they were in trouble, but I regret (do) ……… nothing to help them.

Bài làm:

1. I can’t go on (work)….working.…. here any more. I want a different job.

2. Someone must have taken my bag. I clearly remember (leave)….leaving…. it by the window and now it has gone.

3. A: You lent me some money a few month ago.

    B: Did I? Are you sue? I don’t remember (borrow)…borrowing…. you any money

4. Please rememver (lock)……to lock……. the door when you go out.

5. When I came into the room, Liz was reading a newspaper. She looked up and said hello, and then went on (read) ….to read…… her newspaper.

6. I believe that what I said was fair. I don’t regret (say)..saying.. it.

7. I knew they were in trouble, but I regret (do) ….doing….. nothing to help them.

Câu hỏi Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button