Giáo dục

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc – The English (be) ………. famous for their calmness.

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc – The English (be) ………. famous for their calmness.

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

  1. The English (be) ………. famous for their calmness.
  2. The money that (spend) …………. on education every year (be) ………not enough.
  3. The number of employees who (not, finish) …………. their work yet (have) ………. . to work on the weekend
  4. The office (close) …………on the weekend.
  5. The office (try) ………a lot to win the boss’s heart recently.
  6. Five kilos of gold (steal) ………. . from the bank yesterday.
  7. Physics (cause) …………you any trouble at school.
  8. Yesterday, neither you nor I (choose) …………. to deliver the speech. So who (choose) ………. ?- Daisy and Ann (be) ……….
  9. That you enjoy the food I cook (encourage) …………. me a lot.
  10. When I (see) …………you yesterday, the boy in black trousers (try) ……. . to steal your wallet.

Bài làm:

1.are ; was chosen; were             
2.is spent; is                    
3.hasn’t finished; has              
4.is closed               
5.have tried 
6.was stolen                       
7. does physics
8. was chosen   
9. encourages    
10. saw; was trying                

Câu hỏi Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc – The English (be) ………. famous for their calmness. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button