Phật Pháp

Bài pháp thoại Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam của Đại đức Thích Pháp Hoà

Bài Pháp thoại Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam do thầy Thích Pháp Hòa giảng ngày 15/10/2017 trong Lễ Cúng Dường Trai Tăng tại chùa Khải Tường, Tp. West Valley, Hoa Kỳ.

Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam?

vi-sao-nu-di-chua-nhieu-hon-nam-thich-phap-hoa

Khi đi lên chùa chúng ta thường thấy nhiều nữ hơn nam nhưng lại không hiểu tại sao?

Việc nữ đi chùa nhiều hơn nam không phải nữ ngộ đạo nhiều hơn nam mà có thể do thói quen của một người. Bởi bạn tu tập có thể từ trong tâm chỉ cần biết đường đi đúng đắn mà không quan trọng là nam hay nữ.

Video Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam của Đại đức Thích Pháp Hoà

Nữ đi chùa thường đi theo bạn nhưng nam thường đi một mình. Khi quy y tam bảo thì ai cũng như ai, không phân biệt nám nữ, mà chỉ hướng đến việc đi tu theo Phật với những tri kiến đúng đắn. Bởi vậy, không nhất thiết phải lên chùa mà nếu có Phật trong tâm thì ở đâu cũng được.

Ngoài ra trong bài thuyết pháp Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam, Thầy Thích Pháp Hoà đã giải thích nhiều vấn đề Phật pháp liên quan mà đệ tử chưa hiểu trong quá trình tu tập của mình để giúp con người vượt lên và tu tập tốt hơn.

Qua bài thuyết pháp các Phật tử sẽ biết con đường đi đúng đắn cho mình và lí giải được những tri kiến sai lầm, từ đó đi trên đường tu đúng hơn.

Tu tâm dưỡng tính không phân biệt nam nữ, chỉ có con đường đi của họ như thế nào mà thôi.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Phật Pháp

Xem thêm Bài pháp thoại Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam của Đại đức Thích Pháp Hoà

Bài Pháp thoại Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam do thầy Thích Pháp Hòa giảng ngày 15/10/2017 trong Lễ Cúng Dường Trai Tăng tại chùa Khải Tường, Tp. West Valley, Hoa Kỳ.

Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam?

vi-sao-nu-di-chua-nhieu-hon-nam-thich-phap-hoa

Khi đi lên chùa chúng ta thường thấy nhiều nữ hơn nam nhưng lại không hiểu tại sao?

Việc nữ đi chùa nhiều hơn nam không phải nữ ngộ đạo nhiều hơn nam mà có thể do thói quen của một người. Bởi bạn tu tập có thể từ trong tâm chỉ cần biết đường đi đúng đắn mà không quan trọng là nam hay nữ.

Video Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam của Đại đức Thích Pháp Hoà

Nữ đi chùa thường đi theo bạn nhưng nam thường đi một mình. Khi quy y tam bảo thì ai cũng như ai, không phân biệt nám nữ, mà chỉ hướng đến việc đi tu theo Phật với những tri kiến đúng đắn. Bởi vậy, không nhất thiết phải lên chùa mà nếu có Phật trong tâm thì ở đâu cũng được.

Ngoài ra trong bài thuyết pháp Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam, Thầy Thích Pháp Hoà đã giải thích nhiều vấn đề Phật pháp liên quan mà đệ tử chưa hiểu trong quá trình tu tập của mình để giúp con người vượt lên và tu tập tốt hơn.

Qua bài thuyết pháp các Phật tử sẽ biết con đường đi đúng đắn cho mình và lí giải được những tri kiến sai lầm, từ đó đi trên đường tu đúng hơn.

Tu tâm dưỡng tính không phân biệt nam nữ, chỉ có con đường đi của họ như thế nào mà thôi.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button