Hanoi1000 Archive

Sân vận động Mỹ Đình

Sân vận động Mỹ Đình đã trở thành niềm tự hào quốc gia. Người dân …