Giáo dục

5. Di truyền và biến dị

5. Di truyền và biến dị

5. Di truyền và biến dị

Bảng 68.12. Các cơ chế của hiện tượng di truyền

Cơ sở vật chất Cơ chế Hiện tượng
Cấp phân tử: ADN    
Cấp tế bào: NST  

Bảng 68.13. các quy luật di truyền

Quy luật di truyền Nội dung Giải thích
Phân li    
Phân li độc lập    
Di truyền giới tính    
Di truyền liên kết    

Bảng 68.14. các loại biến dị

  Biến dị tổ hợp Đột biến Thường biến
Khái niệm      
Nguyên nhân      
Tính chất và vai trò      

Bảng 68.15. Các loại đột biến

  ĐB gen ĐB cấu trúc NST ĐB số lượng NST
Khái niệm      
Các dạng đột biến      

Bài làm:

Quy luật di truyền Nội dung Giải thích
Phân li Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P. Bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp của chúng một cách ngẫu nhiên trong thụ tinh.
Phân li độc lập Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.
Di truyền giới tính Tính đực, cái được quy định bởi cặp NST giới tính. Ở các loài giao phối tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1. Sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.
Di truyền liên kết Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào. Các gen cùng nằm trên 1 NST cùng phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.

 

  Biến dị tổ hợp Đột biến Thường biến
Khái niệm Là sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P. Là những biến đổi về cấu trúc, số lượng của ADN và NST, khi biểu hiện thành kiểu hình là thể đột biến. Là những biến đổi của kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
Nguyên nhân Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Do sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài cơ thể. Cùng 1 kiểu gen nhưng khi sống trong các điều kiện môi trường khác nhau (đất, nước, không khí, thức ăn, điều kiện chăm sóc…) khác nhau thì cho nhiều kiểu hình khác nhau.
Tính chất và vai trò

– Tính chất: xuất hiện với tỉ lệ lớn, di truyền được.

– Vai trò: là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

– Tính chất: mang tính cá biệt, ngẫu nhiên, có lợi hoặc hại, di truyền được.

– Vai trò: là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

– Tính chất: biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.

– Vai trò: cho thấy kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen

  ĐB gen ĐB cấu trúc NST ĐB số lượng NST
Khái niệm Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit. Là những biến đổi trong cấu trúc NST. Là những biến đổi xảy ra ở một hoặc một số cặp nucl ê ô tit nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.
Các dạng đột biến

– ĐB mất 1 cặp nuclêôtit

– ĐB thêm 1 cặp nuclêôtit

– ĐB thay thế 1 cặp nuclêôtit

– ĐB mất đoạn

– ĐB lặp đoạn

– ĐB đảo đoạn

– ĐB chuyển đoạn

– Thể dị bội (2n – 1; 2n + 1; 2n – 2)

– Thể đa bội (đa bội chẵn, đa bội lẻ)

Câu hỏi 5. Di truyền và biến dị được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>