Giáo dục

1. Giai đoạn của nguyên phân khi NST bắt đầu co xoắn được gọi là……, giai đoạn màng nhân xuất hiện trở lại bao quanh các NST được gọi là …….

1. Giai đoạn của nguyên phân khi NST bắt đầu co xoắn được gọi là……, giai đoạn màng nhân xuất hiện trở lại bao quanh các NST được gọi là …….

C. Hoạt động luyện tập

1. Giai đoạn của nguyên phân khi NST bắt đầu co xoắn được gọi là……, giai đoạn màng nhân xuất hiện trở lại bao quanh các  NST được gọi là …….

A. Kì sau, kì cuối.

B. Kì đầu, kì giữa.

C. Kì đầu, kì cuối.

D. Kì giữa, kì cuối.

2. Giai đoạn của nguyên phân khi các NST nằm ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào được gọi là ……………, giai đoạn khi NST kép bắt đầu phân tách được gọi là …………

A. Kì giữa, kì sau.

B. Kì giữa, kì cuối.

C. Kì đầu, kì giữa.

D. Kì sau, Kì cuối.

3. Trong quá trình nguyên phân, NST được hình thành ở giai đoạn nào?

A. Kì trung gian.

B. Đầu kì đầu.

C. Giữa kì đầu.

D. Đầu kì giữa.

4. Trật tự đúng của các giai đoạn trong nguyên phân là:

A. Kì giữa, kì cuối, kì sau, kì đầu.

B. Kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

C. Kì đầu, kì sau, kì giữa, kì cuối.

D. Kì sau, kì giữa, kì đầu, kì cuối.

Bài làm:

1. C

2. A

3. A

4. B

Câu hỏi 1. Giai đoạn của nguyên phân khi NST bắt đầu co xoắn được gọi là……, giai đoạn màng nhân xuất hiện trở lại bao quanh các NST được gọi là ……. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>